MVO Workshop

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO in Suriname

Het idee voor dit project is ontstaan tijdens een ontmoetingslunch van de Nederlandse Ambassade en het bedrijfsleven van Suriname. Daar is door de grote ondernemingen die daar aanwezig waren en reeds een MVO beleid hebben geïmplementeerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering aangegeven dat ze graag hun ondersteuning willen aanbieden bij het invoeren van MVO bij de “kleinere bedrijven in Suriname”.
Als voorloper op deze ontwikkeling ging in 2010 de Suriname Conservation Foundation (SCF) van start met een programma ter vergroening van de Surinaamse economie . Een systeem van economische activiteiten die te maken hebben met de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten die leiden tot een verbetering van het welzijn van de mens op de lange termijn, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het feit dat toekomstige generaties niet moeten worden blootgesteld aan aanzienlijke milieu risico’s en ecologische schaarste.
Met enkele bedrijven werd een partnerschap aangegaan om, naast de top-down aanpak van de overheid, samen met deze partnerbedrijven een bottom-up aanpak te initiëren, waarbij de vergroening van de Surinaamse economie wordt nagestreefd, een aanpak wordt ontwikkeld die aan andere bedrijven ten voorbeeld kan worden gesteld en de doelen van SCF door de partnerbedrijven kunnen worden ondersteund. Het betreft:

 1. De Surinaamsche Bank
 2. Telecommunicatiebedrijf Suriname
 3. Staatsolie Maatschappij Suriname
 4. Fernandes Concern Beheer
 5. Kersten Holding
 6. Grassalco
 7. Assuria
 8. VHS United
 9. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
 10. IAMGOLD Rosebel Goldmines
 11. Hakrinbank
 12. Hotelmaatschappij Torarica
 13. Kirpalani
 14. De Landbouwbank
 15. VHS United
 16. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

Positionering MVO – hoe zien wij MVO?

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO:

 • Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P’s.
 • Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
 • Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 • Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.  Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. (Bron: Website MVO Nederland)

Return Of Investment (ROI) MVO in Suriname

Voor de Surinaamse bedrijven is het van belang om te onderscheiden dat MVO niet slechts een investering is maar ook een zekere “return of investment” biedt aan de bedrijven die het implementeren. Ze moeten bijgebracht worden dat MVO efficiënter leert omgaan met energie, water, afval en dus het gehele productieproces en bespaart dus kosten. Het biedt marktkansen en concurrentievoordeel doordat uw bedrijf een positief imago verkrijgt en ook aantrekkelijkheid wordt als werkgever. Het heeft dus een zeer hoge toegevoegde waarde aan de onderneming en verhoogt de ontwikkelingsmogelijkheden aanzienlijk.

Door b.v. rekening te houden met het milieu kan men energie besparend te werk gaan b.v. op kantoor alle verlichting koppelen aan tijds- en bewegingswaarnemers; alle werkplekken maximaal van daglicht voorzien om zo weinig mogelijk licht nodig te hebben en om het gebruik van de airconditioning te minimaliseren warmte isolerend materiaal te gebruiken bij de bouw en waar nodig gebruik te maken van ventilatoren. MVO of duurzaamheid kan gelden als een vereiste bij aanbestedingen of als MVO als voorwaarde voor zaken doen in algemene inkoopvoorwaarden kan ertoe leiden dat bedrijven die nog geen MVO geïmplementeerd hebben orders miskunnen lopen in zowel binnen als buitenland. In die gevallen wilt u concreet en aantoonbaar aan uw opdrachtgever laten zien wat u doet aan MVO. Het
omarmen van MVO in uw organisatie kan daarom noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie. Door middel van MVO creëert uw organisatie een (breder) maatschappelijk draagvlak voor activiteiten door het opbouwen van een goede verstandhouding met uw stakeholders. Het verduurzamen van relaties met leveranciers, omwonenden, opdrachtgevers, consumenten, werknemers, financiële instellingen, media en de overheid. Uw organisatie staat meer open voor innovatie en gaat sneller/makkelijker mee met de ontwikkelingen in uw branche.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Corporate Social Responsibility (CSR) AWARD

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal in verband met haar 65 jarig bestaan op 28 maart 2015 een Corporate Social Responsibility (CSR) AWARD uitreiken aan een onderneming, die zich in de afgelopen periode, namelijk 3 – 5 jaren, verdienstelijk heeft gemaakt op dit gebied.

Er is gekozen om een CSR Award uit te reiken, omdat het nu meer dan ooit belangrijk is, dat bedrijven bewuster worden van Corporate Social Responsibility, omdat de relatie met de gemeenschap, waarbinnen zij opereren en het verantwoord omgaan met het milieu doorslaggevend kunnen zijn voor het verder bestaan van bedrijven.

De VSB vindt derhalve dat bedrijven, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, erkend moeten worden voor hun inzet en verantwoordelijkheid.

De Corporate Social Responsibility Award zal worden uitgereikt aan het bedrijf, dat op een duidelijk zichtbare en goede manier heeft aangetoond, dat CSR een belangrijk onderdeel is van hun bedrijfsvoering.

In de afgelopen 5 -7 jaar hebben al veel bedrijven stappen gezet op het gebied van Corporate Social Responsibility. Sommigen hebben zelfs baanbrekende prestaties geleverd voor wat betreft Corporate Social Responsibility en zijn uitgegroeid tot inspirerende en maatgevende voorbeelden voor andere ondernemers.
Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de Award als hun Corporate Social Responsibility beleid een duurzaam karakter heeft en als zij daarnaast inspirerende en maatgevende voorbeelden zijn voor andere ondernemers.