SITPO Project

Onderwerp: Indiase Ambassade en SITPO onderzoeken lokaal ondernemerschap

Om inzicht te krijgen in de grootte en behoeften van de Kleine Middelgrote Ondernemingen (KMO) in Suriname wordt er door tussenkomst van de Suriname India Investment and Trade Promotion Organisation SITPO tezamen met het Suriname Business Forum (SBF) en haar werkarm de Suriname Business Development Center (SBC), middels funding van de Indiase Ambassade in Suriname een marktonderzoek gedaan.

Voor alsnog zal het onderzoek plaats vinden in de districten Commewijne, Wanica, Para en Saramacca.
Het doel is vooral om de behoeften van de KMO’s in beeld te brengen. India hecht veel waarde aan het ondersteunen van dit segment van het ondernemerschap, daar wereldwijd bewezen is dat deze sector voor de meet duurzame ontwikkeling en banen in een samenleving zorgt.

De resultaten van dit onderzoek zullen door de Indiase Ambassade worden gebruikt om haar ondersteuningsbeleid op te baseren en deze gegevens zullen ook lokaal kunnen worden aangewend.
In het kader van dit project ontving de SITPO van de Ambassadeur van India, dhr. Satendar Kumar ook een ondersteuning van haar activiteiten middels een cheque van USD 10.000,-.
De overhandiging aan de Voorzitter van de SITPO, dhr. Drs. R. Pahladsing, vond vandaag plaats in de Ballroom van het Lalla Rookh Complex.