Nieuw bestuur 2021-2024 geinstalleerd

Op 5 november 2021 vond de installatie plaats van het nieuw bestuur van het Suriname Business Forum door de Minister van EZOTI. Tevens werd het bestuur gefeliciteerd en apart toegesproken door zowel de Vice-President evenals de President van de Republiek Suriname – zie programma.

Het bestuur is benoemd voor 3 jaren.

Op maandag 15 november jl. vond de kennismaking plaats op een SBF-vergadering en op maandag 29 november jl. werd een nieuw Dagelijks Bestuur bij het SBF c.q. het SBC gekozen.

Het nieuw bestuur ziet er als volgt uit:

  • De heer Krishan Thakoer (Min. EZOTI) – Voorzitter
  • De heer Dimitri Lemmer (VSB) – Secretaris
  • De heer Steven Debipersad (ADEKUS) – Penningmeester.

De contact e-mailadressen van het Dagelijks Bestuur zijn:

Voorzitter : chair@surinamebusinessforum.com
Secretaris : secretary@surinamebusinessforum.com
Penningmeester : treasurer@surinamebusinessforum.com