Wie zijn wij?

Het SBF is een platform voor dialoog ten behoeve van de Publiek-Private sector, met vertegenwoordigers van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het Ministerie van Financiën, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Vanaf het begin zijn ook de Ministeries van Justitie en Politie en Landbouw, Veeteelt en Visserij stakeholders, evenals de Women in Business Group in Suriname (WBS), de Raad voor Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).
Het Suriname Business Forum komt regelmatig bijeen en heeft een nationale strategie geformuleerd voor de ontwikkeling van een duurzame binnenlandse private sector in Suriname.

Doel

Het SBF streeft ernaar samen met stakeholders de nationale strategie ter ondersteuning van duurzame en innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector in Suriname te formuleren, uitvoeren en monitoren. Verder wordt gewerkt aan het actief stimuleren van het lokale bedrijfsleven, stimuleren van een duurzame economische groei en creëren van productieve- en volledige werkgelegenheid in Suriname.

Wat doen we?

De taken van het SBF en SBC zijn:

  • vergemakkelijken van zaken doen en bevordering van ondernemerschap
  • instellen van een permanent platform voor dialoog tussen de private en de publieke sector in Public – Private Partnership
  • samenwerken met soortgelijke instellingen en/ of (donor) organisaties in Suriname en het buitenland
  • instellen van mechanismen om de ontwikkeling van sectoren met hoge prioriteit te identificeren
  • uitvoeren van alle andere activiteiten, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale private sector
  • voorstellen voor hervorming doorvoeren
  • verhogen van productiecapaciteit
  • versterken van het concurrentievermogen van organisaties in de private sector door onder andere het aanbieden van technische ondersteuning
  • creëren van bewustwording bij het algemeen publiek.