1/1/2008 – 30/6/2010

EU project uitgevoerd

2010 – 2020

Formulering Nationale Strategie voor ontwikkeling van de Lokale Private Sector 2010 – 2020

2011 – 2015

Opstelling Nationale Strategische Actie Plan 2011 – 2015 voor het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat

Workshops, seminars, trainingen e.a. werkzaamheden uitgevoerd door SBF/SBC t.b.v. de LPS

Hervorming vergunningen voor Bedrijven en Beroepen

Vereenvoudiging oprichting NV

Vrijstelling invoerrechten op ICT apparatuur

Vrijstelling invoerrechten op investeringsgoederen

Initiatief voor opstelling Competitiveness Enhancement Plan/Business Climate Reform

2012 – 2016

Bijdrage aan Ontwikkelingsplan 2012 – 2016

Bijdrage aan opening Ambassade van Suriname in Parijs

Uitvoering FINPYME Export Plus Programma: technische ondersteuning aan (exporterende) bedrijven en bedrijven met exportpotentie

Uitvoering Clusterprogramma in sectoren agro en toerisme met follow – up

Uitvoering Agro food – en mentorprogramma in sub sector groeten en fruit

Uitvoering innovatieprogramma

2013

Uitvoering van het jaarlijkse Nationaal Certificeringsprogramma met het ministerie van Handel en Industrie vanaf 2013

Uitvoeren van Upper Suriname Rainforest Experience Cluster Project

Uitvoeren van het Kassenteeltproject in Para, Wanica, Saramacca, Commewijne

Ondernemers middels het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Programma bewust maken van MVO

Uitvoeren van het WIPO copyrightsproject

In samenwerking met Caribbean Development Bank het opzetten van allereerste CTCS Hub voor het verlenen van consultancy diensten aan ondernemers

Marktstudie doen naar potentiёle markten voor Surinaamse (agrarische) producten

Machtiging Kort Verblijf (MKV) vraagstuk versoepelen ordening aantrekken buitenlandse werkkrachten

Voorbereiding i.v.m. SBF als de execution agency van de Coalition of Services in Suriname