Zoals eerder aangegeven is het Suriname Business Forum ingesteld bij wet. Klik hier voor de WET van 18 oktober 2006, houdende instelling van het Suriname Business Forum (Wet Suriname Business Forum).