Andere Projecten

SITPO Project

Om inzicht te krijgen in de grootte en behoeften van de Kleine Middelgrote Ondernemingen (KMO) in Suriname wordt er door tussenkomst van de Suriname India Investment and Trade Promotion Organisation SITPO tezamen met het Suriname Business Forum (SBF) en haar werkarm de Suriname Business Development Center (SBC), middels funding van de Indiase Ambassade in Suriname een marktonderzoek gedaan.