HISTORIE

Het negende EDF Nationaal Indicatief Programma dat door de regering van Suriname en de Europese Commissie (EC)in 2002 ondertekend werd, reflecteerde de bereidheid van de Europese Commissie de opbouw van de capaciteit van Niet Gouvernementele economische actoren in Suriname te stimuleren.

Binnen het kader van dit indicatieve programma werd € 2.400.000 toegewezen aan de Publiek Private Samenwerking als steun ten behoeve van de Nationale Private Sector – Suriname Business Forum-project (SBF).

Aan het begin van de jaren negentig had Suriname een kleine en vrij gemarginaliseerde bedrijfsleven. Op dat moment werden de meeste zakelijke activiteiten in het land uitgevoerd door de regering of namens haar door semi-overheids instanties. Echter waren er problemen met de centralisatie van de besluitvorming, slechte eigenaarschap en verantwoording en gebrek aan innovatie. Deze problemen werden verergerd in het midden van de jaren negentig, toen Suriname een deel van de nationale markt verloor als gevolg van vermindering van de importrestricties na de toetreding tot de CARICOM. De gecombineerde factoren van zowel een dominante regering, als een toename van de buitenlandse concurrentie, hebben geleid tot een stagnatie en vermindering van de activiteiten van het nationale bedrijfsleven en heeft bijgedragen aan een dalend Bruto Binnenlands Product (BBP) tegen het einde van de eeuw.

Afgezien van het bovenstaande is een kleine en levendige Nationale Private Sector blijven functioneren en tegen het einde van de jaren negentig begon de sector weer te groeien. De terugkeer van een formeel bedrijfsleven werd zichtbaar toen midden jaren negentig, de overheid instemde met de oprichting van de Suriname Trade Promotion Organization (SITPO). Hoewel het succes van deze EC gefinancierde organisatie beperkt was, heeft zij een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het liberaliseren van de Private Sector.

In 2000 heeft de Raad van Ministers haar goedkeuring gegeven aan de opstart van het Suriname Business Forum (SBF), en de wet tot oprichting werd in november 2006 uitgevaardigd. Het ondernemingsklimaat in Suriname blijft echter relatief moeilijk. Toen implementatie van het project startte in januari 2008, werden de belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkeling van de nationale particuliere sector in Suriname geïdentificeerd, te weten:

  • dominante rol van de overheid in de economie
  • ongestructureerd en onduidelijk overleg tussen de publieke- en private sector
  • gebrek aan geschoolde arbeidskrachten beschikbaar tegen concurrerende lonen
  • beperkte mogelijkheden in toegang tot corporate finance tegen een redelijke prijs
  • onvoldoende adviesdiensten en ondersteunende instellingen voor Private Sector operators
  • inadequate nuts- en infrastructurele diensten en
  • algemene regelgevingskader niet bevorderlijk voor het bedrijfsleven.

 

Het project concentreerde zich daarom op het verminderen van bovengenoemde geïdentificeerde obstakels om op die manier ontwikkeling van de sector verder te stimuleren.

In gesprekken met de regering en SBF werd besloten een aantal extra activiteiten (trainingen en studies) op te nemen in de ‘’TA Service Contract’’ inschrijvingen. Ook werd besloten de oorspronkelijk geplande tijd van 3 naar 2 jaar te verkorten. De aanbesteding werd vervolgens met succes uitgevoerd in 2007 en een contract ter waarde van Euro1,176,350 werd toegekend aan de adviseur B & S Europe.

Projectactiviteiten startten op 1 januari 2008 met de mobilisatie van de twee belangrijkste experts in het kader van het project. De “TA Service Contract” voorzag in de levering van een TA Projectcoördinator en een Accounting Officer wiens primaire doel was om de uitvoering van het project te vergemakkelijken door middel van het beheer van twee opeenvolgende programma schattingen. Er werden ook additionele activiteiten uitgevoerd onder het project, met name studies, enquêtes en trainingen.

Er werd over de bedragen voor de opstart van het programma overeengekomen en deze waren initieel: 14 april – 3 juli 2008 voor SRD 246,402.08 en voor de periode
4 juli 2008 – 31 december 2009: SRD 4,645,447.91.

De Stichting Suriname Business Development Center werd operationeel in haar eigen gebouw op 28 november 2008 en vier (4) nationale gedetacheerde personeelsleden namen hun verantwoordelijkheden binnen de SBC op zich (1.SBC Nationaal Programma Manager (NPM), 2. Beleidsjurist, 3. Business & Trade Promotie Adviseur en 4. Beleidsadviseur), de NPM en Beleidsjurist en de Business & Trade Promotie Adviseur werden benoemd door het SBF in 2008.

Het project werd begeleid door een Project Steering Committee bestaande uit leden van het Suriname Business Forum (SBF) (zowel publieke- als private sector).
De projectstuurgroep kwam regelmatig bijeen. De rol van het SBF was het houden van toezicht en valideren van de algemene richting en het beleid van het project.