In de Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de private sector zijn onder meer de missie, de doelen en de ontwikkelrichting van het SBF beschreven. In navolging van de wet dienen negen instanties, groeperingen in het SBF vertegenwoordigd te zijn. Deze zijn:

 • Logo ASFA

  ASFA

  Associatie van Surinaamse Fabrikanten

 • Logo KKF

  KKF

  Kamer van Koophandel en Fabrieken

 • Logo VSB

  VSB

  Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

 • Logo Ravaksur

  Ravaksur

  Raad van Vakcentrales in Suriname

 • null

  WBS

  Een representatieve vertegenwoordiging van Niet Gouvernementele Organisaties, momenteel vertegenwoordigd door de Women in Business Group in Suriname (WBS)

 • null

  ADEKUS

  De Anton de Kom Universiteit van Suriname

 • Logo Ministerie van Financiën

  Ministerie van Financiën

  Het ministerie belast met financiële aangelegenheden

 • Logo Ministerie van Justitie en Politie

  Ministerie van Justitie en Politie

  Het ministerie belast met justitiële aangelegenheden
  Plaatsvervanging door Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

 • Logo Ministerie van Handel en Industrie

  Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme

  9. Het Ministerie belast met de zorg voor de bevordering van handel, industrie en toerisme